• Category : Każde zlecenie jest wyzwaniem, któremu z pełnym profesjonalizmem i kreatywnością się oddajemy

W przypadku tej usługi, architekt wnętrz pełni rolę inwestora zastępczego, co oznacza, że działa w imieniu i na rzecz inwestora, a jego zadaniem jest kompleksowe zarządzanie procesem realizacji prac budowlanych i wykończeniowych. Oznacza to, że architekt wnętrz jest reprezentantem Inwestora i odpowiada za koordynację działań wszystkich wykonawców biorących udział w projekcie.

Architekt wnętrz dobiera odpowiednich wykonawców, którzy realizują poszczególne etapy prac. W zależności od potrzeb, może to być ekipa remontowa, firma budowlana, stolarz czy instalatorzy. Architekt dokonuje również dokładnej analizy potrzeb inwestora i dobiera odpowiednie materiały i urządzenia, które zostaną wykorzystane w trakcie prac budowlanych i wykończeniowych.

Kolejnym zadaniem architekta jest koordynacja prac wykonawczych oraz kontrola jakości wykonania prac. Obejmuje to nie tylko kontrolę jakości materiałów, ale także nadzór nad procesem wykonawczym. Architekt wnętrz kontroluje harmonogram prac, pilnując, aby wszystkie etapy prac zostały wykonane w terminie oraz zgodnie z przyjętymi standardami jakości.

Ostatecznie architekt wnętrz dokonuje odbioru wykonanych prac, co oznacza, że sprawdza, czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem oraz z przyjętymi standardami jakości. Jeśli zostaną zauważone jakieś usterki lub niedociągnięcia, architekt zarządza ich naprawą.

W ten sposób, architekt wnętrz jako inwestor zastępczy odpowiada za kompleksową obsługę inwestycji, co pozwala inwestorowi na skupienie się na swoich codziennych obowiązkach, a jednocześnie mieć pewność, że proces realizacji prac budowlanych i wykończeniowych przebiega zgodnie z założeniami i planem.