• Category : Z naszej pomocy korzystają klienci indywidualni, jak i związani z obiektami użyteczności publicznej - firmy, biura, instytucje miejskie czy restauracje.

Usługa nadzoru nad realizacją projektu to rozwiązanie, które zapewnia Inwestorom pewność, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założonym projektem. W ramach tej usługi, architekt wnętrz pełni rolę nadzorcy, którego zadaniem jest ścisła współpraca z wykonawcami prac remontowych i wykończeniowych.

Nadzór nad realizacją projektu obejmuje regularne wizyty architekta na terenie inwestycji, w celu kontroli postępu prac oraz zgodności z projektem. Podczas wizyty architekt dokładnie sprawdza jakość wykonanych prac, jakość materiałów oraz zgodność z projektem. W razie potrzeby, architekt wnętrz omawia z wykonawcami przyjęte rozwiązania oraz proponuje ewentualne rozwiązania zamienne.

Jednym z ważnych zadań architekta jest także kontrola harmonogramu prac oraz zarządzanie wszelkimi nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na termin realizacji inwestycji. Architekt wnętrz dba o to, aby prace przebiegały zgodnie z ustalonym planem, a w przypadku opóźnień, podejmuje odpowiednie kroki w celu przywrócenia harmonogramu prac.

Dodatkowo, architekt wnętrz kontroluje dopasowanie i jakość materiałów, elementów wyposażenia oraz dodatków, które są wykorzystywane w trakcie realizacji projektu. Dzięki temu inwestor ma pewność, że wszystkie elementy zostaną dobrze dobrane oraz dopasowane do koncepcji projektowej.

Ostatecznie, architekt wnętrz odpowiada za jakość i zgodność z projektem wykonanych prac oraz za dokładne przekazanie informacji dotyczących postępów prac inwestorowi. Dzięki temu Inwestor ma pewność, że jego inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami projektowymi, a on sam może skupić się na swoich codziennych obowiązkach, mając pewność, że projekt jest w dobrych rękach.