• Category : Nieodzowny element do otwarcia biznesu.

Projekt technologiczny jest elementem niezbędny do odbioru lokalu przez SANEPID.

Projekt taki zawiera:

  • inwentaryzację,
  • układ technologiczny zgodny ze wskazaniami Sanepidu,
  • niezbędne konsultacje z właściwym urzędem,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy zmianie sposobu użytkowania, jeśli taka jest wymagana do rozpoczęcia działalności.

Definicja projektu technologicznego

Dokument przedstawiający funkcjonalny układ pomieszczeń w lokalu wraz z procesami technologicznymi. Składa się z 2 części: opisowej i rysunku. Część opisowa przedstawia procesy technologiczne, natomiast rysunek w skali 1:50 lub 1:100 odzwierciedla ciągi technologiczne zawarte w części opisowej. Projekt technologiczny powinien być zaprojektowany zgodnie z przepisami BHP oraz bezpieczeństwa żywności. Projektem zatwierdza zazwyczaj rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych.

Wszystkie usługi wyceniane są indywidualnie na podstawie danych, przekazanych przez Inwestora. W celu otrzymania szczegółowej wyceny oraz informacji o dostępnych terminach na wykonanie prac projektowych, proszę o kontakt e-mailowy.